taikhoanmoi2205 6/26/2023 4:07:56 PM

Phương thức biểu đạt của đoạn trích:

"Đôi khi bạn sẽ thất bại. Bạn sẽ vấp ngã. Nhưng vinh quang nằm ở ý thức “mỗi lần vấp ngã là một lần đứng dậy”, ngã rồi lại đứng dậy cho đến khi bạn thành công. Để sống tốt, bạn phải sẵn sàng vươn xa, vươn cao. Để sống tốt, bạn phải học cách kiểm soát rủi ro bằng việc ý thức đầy đủ rằng mình sẽ đạt được gì và sẽ mất gì khi đối diện với rủi ro. Bạn không thể kiểm soát được tất cả những gì xảy ra với bạn, xảy ra xung quanh bạn, vậy nên hãy tập trung chú ý vào những gì bạn có thể kiểm soát, đánh giá mọi khả năng bạn có thể đánh giá, và sau đó đi đến quyết định."