nhungtruong07031962 6/26/2023 4:21:06 PM

Anh(chị) hãy viết một bài văn ngắn 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh(chị) về nội dung hai câu thơ:" chơi cùng bầy dại nên kẻ dại kết mấy người khôn học nết khôn